Sanktuarium MB Trąbkowskiej w Trąbkach Wielkich

Sanktuarium to położone jest 16 km na północny wschód od Skarszew.  Wieś gminna, w której się znajduje, po raz pierwszy wzmiankowana była w roku 1211, gdy przekazano kościół zakonnikom z Oliwy. Obecna świątynia pochodzi z roku 1628, a większość jej wystroju z XVII i XVIII wieku.

Ukoronowania obrazu Matki Boskiej Trąbkowskiej dokonał w 1987 roku Jan Paweł II w czasie swojej trzeciej pielgrzymki do Polski. 

Sanktuarium Matki Boskiej Trąbkowskiej w Trąbkach Wielkich
ul. Gdańska 6
83-034 Trąbki Wielkie
tel. 58 682 83 70