Sanktuarium Maryjne Narodzenia NMP w Piasecznie

Początki miejscowej parafii związane są z przybyciem iberyjskich rycerzy zakonnych z Calatravy. Pierwszy murowany kościół ceglany w roku 1347 pobudowali ich następcy, Krzyżacy. Po ich ówczesnym Wielkim Mistrzu Henryku Dusemerze, na zewnętrznych murach po dziś dzień czytana jest starogermańska inskrypcja.

Cudem, który rozpoczął peregrynacje wiernych do tego miejsca było uzdrowienie sparaliżowanego syna smolnika w roku 1378. Jego relacja z objawienia maryjnego została zachowana w bezcennej figurze.

Po potopie szwedzkim ocalała jedynie XIV-wieczna figura Matki Boskiej Piaseckiej oraz wota (w tym najcenniejsze, sklepienie ufundowane przez Jana III Sobieskiego po zwycięstwie w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku).

Po wyjściu z kruchty warto kroki skierować do studzienki z uzdrawiającą wodą, którą okala piętnaście stacji Drogi Krzyżowej.

Najważniejsze XX-wieczne daty w historii Piaseczna to rok 1967, gdy lokacja ta decyzja Stolicy Apostolskiej stała się Sanktuarium oraz rok 1968, gdy koronacji figury insygniami papieskimi dokonał ówczesny kardynał Karol Wojtyła.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Piasecznie
Sanktuarium MB Królowej Pomorza i Matki Jedności8
83-123 Piaseczno
tel. 58 535 14 23
www.sanktuarium-piaseczno.pl