Arboretum Wirty

Jeden z największych (33 ha) obiektów tego typu w Polsce. Założony w 1880 roku ogród dendrologiczny składa się także z alpinarium. Wirty to hodowle doświadczalne oraz wiele tajemniczych i egzotycznych gatunków roślin. Niektóre egzemplarze to jedyne takie występujące na terenie Polski.

Arboretum Wirty
83-224 Borzechowo
tel. 58 588 35 79
www.wirty.pl