Zdrójno

Rezerwat faunistyczny położony na terenie leśnictwa Zdrójno, na zachód od Kasparusa w północno–zachodniej części gminy Osiek.  Został utworzony w 1983 roku w celu ochrony bobra europejskiego. Obejmuje 169 ha w całym dorzeczu Wdy, a także na Wierzycy. Rośnie tu wiele interesujących gatunków flory, z czego 14 objętych ochroną, a 18 innych uznanych za rzadkie i zagrożone w Polsce lub regionie. Rezerwat jako nisza dla bobra całkowicie spełnia swoje zadanie. Optymalne warunki bytowania i ochrona prawna pozwoliły na dużą dynamikę rozrodu tego sympatycznego gryzonia i obecnie większość zbiorników wodnych i całe dorzecze rzeki Wdy jest zasiedlone przez te zwierzęta.
www.osiek.gda.pl