Wiosło Małe i Wiosło Duże

Położone są na pograniczu Pojezierza Starogardzkiego i Doliny Kwidzyńskiej na skarpie wiślanej w Leśnictwie Dębiny. Ochrona zostały objęte występujące tu rośliny ciepłolubne oraz formacje roślin leśno-stepowych.

Tereny chroniony zajmuje około 55 ha, na których dominuje grad i dąb, ale nie brak gatunków ściśle chronionych takich jak: sasanka łąkowa, skrzyp olbrzymi, czy pływająca paproć – salwinia. Oprócz wartości botanicznych rezerwaty posiadają również duże walory krajobrazowe. Malowniczość krajobrazu pradoliny Wisły można podziwiać zarówno od strony terenów zalewowych, obserwując pokrytą bujną roślinnością stromą skarpę wiślaną, jak również ze ścieżki na wale, z której widać rozległą panoramę kompleksu łąk i zarośli ze starorzeczami i przeciwległym brzegiem Wisły.
www.heliantus.org