Krzywe Koło w Pętli Wdy

Rezerwat powstał na cyplu utworzony przez silnie meandrującą rzekę Wdę. Utworzony 1 lutego 1960 roku ma na celu chronić żyzną enklawę lasów naturalnych i zachować ich pierwotny wygląd. Zakole rzeki otoczone jest lasem mieszanym głównie gradem i dębem, co stanowi unikalny charakter tego zespołu na tle dominujących lasów iglastych Borów Tucholskich. Na powierzchni 10 ha objęty ochroną jest krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne. Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.
www.osiek.gda.pl