rezerwaty przyrody

Opalenie
Rezerwat powstał w 2013r. na mocy rozporządzenia nr 23/2013 RDOŚ w Gdańsku, w wyniku połączenia dwóch rezerwatów "Opalenie Dolne" i "Opalenie Górne". Obejmuje niewielki fragment dna doliny Strugi Młyńskiej i podnóża zboczy tej doliny. Zajmu...
Wiosło Małe i Wiosło Duże
Położone są na pograniczu Pojezierza Starogardzkiego i Doliny Kwidzyńskiej na skarpie wiślanej w Leśnictwie Dębiny. Ochrona zostały objęte występujące tu rośliny ciepłolubne oraz formacje roślin leśno-stepowych. Tereny chroniony zajmuje około 55 ha, na których dominuje ...
Krzywe Koło w Pętli Wdy
Rezerwat powstał na cyplu utworzony przez silnie meandrującą rzekę Wdę. Utworzony 1 lutego 1960 roku ma na celu chronić żyzną enklawę lasów naturalnych i zachować ich pierwotny wygląd. Zakole rzeki otoczone jest lasem mieszanym głównie gradem i dębem, co stanowi unikaln...
Zdrójno
Rezerwat faunistyczny położony na terenie leśnictwa Zdrójno, na zachód od Kasparusa w północno–zachodniej części gminy Osiek.  Został utworzony w 1983 roku w celu ochrony bobra europejskiego. Obejmuje 169 ha w całym dorzeczu Wdy, a także na Wierzycy. Rośn...
Czapli Wierch
Rezerwat znajdujący się nad jeziorem Słone, zajmuje obszar ponad 5 ha. Został utworzony w 1960 roku. Ochroną objęty jest tu stary bór sosnowy o charakterze naturalnym. Niektóre z drzew mają nawet 200 lat. Rezerwat został nazwany czaplim ze względu na czaplę siwą zamieszku...